• LANGUAGE
 • 국문
 • 영문
 • 중문
 • 일어
 • 태국
 • 러시아

LOGO 이미지

닫기버튼
Họ tên
Số điện
thoạir
Nội dung
Pass
word
Họ tên
Số điện
thoạir
Nội dung
Viện thẩm mỹ Dream SITEMAP
CLOSE
상단이미지

Giới thiệu đội ngũ Bác sĩ

HOME - 드림닥터스

 • 박양수

  Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  viện trưởng Park, Yang Soo

  Học vấn
  Tốt nghiệp đại học và cao học trường đại học y khoa Seoul
  Trường đại học Seoul – bác sĩ y khoa
  Cố vấn thẩm mỹ tại khoa phẫu thuật tạo hình bệnh viện đại học Seoul
  Cựu giáo sư tại trung tâm y tế đại học Sung Kyun Kwan
  Giáo sư thỉnh giảng tại khoa phẫu thuật tạo hình đại học y khoa Seoul
  Hoạt động
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Lĩnh vực
  Blepharoplasty / Rhinoplasty / Fat Grafting / Anti-Aging / Botox / Fillers
 • 김영준

  Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  viện trưởng Kim, Young Joon

  Học vấn
  Tốt nghiệp đại học và cao học trường đại học y khoa Seoul
  Trường đại học Seoul – bác sĩ y khoa
  Cố vấn thẩm mỹ tại khoa thẩm mỹ bệnh viện đại học Seoul
  Giáo sư thỉnh giảng tại khoa phẫu thuật tạo hình đại học y khoa Seoul
  Trưởng khoa nghiên cứu phẫu thuật mặt bệnh viện thẩm mỹ Dream
  Hoạt động
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình gương mặt
  Lĩnh vực
  Facial Contour / Blepharoplasty / Rhinoplasty / Fat Grafting / Botox / Fillers
 • 유원재

  Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  Trưởng khoa Yoo, Won Jae

  Học vấn
  Tốt nghiệp trường đại học y khoa Seoul
  Cố vấn thẩm mỹ tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện Sam Sung Seoul
  Nghiên cứu tại bệnh viện Sana Krankenhaus Gerresheim Đức
  Nguyên cứu giáo sư tại đại học y khoa Sungkyun Kwan bệnh viện Sam Sung Seoul
  Hoạt động
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình gương mặt
  Lĩnh vực
  Anti-Aging / Blepharoplasty / Rhinoplasty / Fat Grafting / Botox / Fillers
 • 조혜인

  Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  Trưởng khoa Cho, Hye In

  Học vấn
  Tốt nghiệp trường đại học y khoa Seoul
  Giáo sư thực giảng bệnh viện đại học Seoul
  Cố vấn tại khoa phẫu thuật tạo hình bệnh viên đại học Seoul
  Tốt nghiệp thạc sĩ y học tại đại học y khoa Seoul
  Hoạt động
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội chống lão hóa Hàn Quốc
  Lĩnh vực
  Blepharoplasty / Rhinoplasty / Fat Grafting / Anti-Aging / Botox / Fillers
 • 유안나

  Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  Trưởng khoa Yoo, An Na

  Học vấn
  Tốt nghiệp trường đại học y khoa Seoul
  Giáo sư thực giảng bệnh viện đại học Seoul
  Cố vấn tại khoa phẫu thuật tạo hình bệnh viên đại học Seoul
  Tốt nghiệp thạc sĩ y học tại đại học y khoa Seoul
  Hoạt động
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội chống lão hóa Hàn Quốc
  Lĩnh vực
  Blepharoplasty / Rhinoplasty / Fat Grafting / Anti-Aging / Botox / Fillers
 • 박이현

  Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  Trưởng khoa Park, Ie Hyon

  Học vấn
  Tốt nghiệm y khoa đại học Seoul
  Thạc sĩ y khoa đại học y Seoul
  Thoàn thành thực tập bệnh viện đại học y Seoul
  Bác sĩ nội trú khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện đại học y Seoul
  Hoạt động
  Hội viện chính hội phẫu thuật thẩm mỹ quốc gia đại Hàn
  Hội viện chính hội thẩm mỹ làm đẹp quốc gia đại Hàn
  Hội viện chính hội phẩm mỹ xương hai hàm quốc gia đại Hàn
  Lĩnh vực
  Blepharoplasty / Rhinoplasty / Fat Grafting / Liposuction / Botox / Fillers
 • 정수영

  Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  Trưởng khoa Jung, Su Young

  Học vấn
  Korea University College of Medicine Graduate
  Korea University College of Medicine Plastic Surgery Specialist
  University of Chicago Medical Center Plastic Surgery Training
  Korean Armed Forces Capital Hospital, Plastic Surgery Dept
  Hoạt động
  Member of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (KSPRS)
  Member of the Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery (KSAPS)
  Lĩnh vực
  Blepharoplasty / Rhinoplasty / Fat Grafting / Liposuction / Botox / Fillers
 • 조승우

  Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  Trưởng khoa Cho, Seung Woo

  Học vấn
  Seoul National University, College of Medicine, MD
  Seoul National University Hospital, Internship
  Seoul National University Hospital, Plastic Surgery Specialist
  Bundang Seoul National University, Plastic Surgery Fellowship
  Bundang Seoul National University Hospital, Adjunct Professor
  Seoul National University College of Medicine, MMed
  Hoạt động
  Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons (KSPRS), Member
  Korean Association for Aesthetics Plastic Surgery (KSAPS), Member
  Korea Association of Anti-Aging Medicine(KAAM), Member
  Lĩnh vực
  Breast Procedures / Body Contouring Procedures / Blepharoplasty /
  Rhinoplasty / Fat Graft / Liposuction / Botox / Filler
 • 박양수 Tìm hiểu thêm

  Viện trưởng Park, Yang Soo

 • 김영준 Tìm hiểu thêm

  Viện trưởng Kim, Young Joon

 • 유원재 Tìm hiểu thêm

  Trưởng khoa Yoo, Won Jae

 • 조혜인 Tìm hiểu thêm

  Trưởng khoa Cho, Hye In

 • 유안나 Tìm hiểu thêm

  Trưởng khoa Yoo, An Na

 • 박이현 Tìm hiểu thêm

  Trưởng khoa Park, Ie Hyon

 • 정수영 Tìm hiểu thêm

  Trưởng khoa Jung, Su Young

 • 조승우 Tìm hiểu thêm

  Trưởng khoa Cho, Seung Woo