• LANGUAGE
 • 국문
 • 영문
 • 중문
 • 일어
 • 태국
 • 러시아

LOGO 이미지

닫기버튼
Họ tên
Số điện
thoạir
Nội dung
Pass
word
Họ tên
Số điện
thoạir
Nội dung
Viện thẩm mỹ Dream SITEMAP
CLOSE
상단이미지

Giới thiệu đội ngũ Bác sĩ

HOME - 드림닥터스

 • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  viện trưởng Park Yang Su

  Học vấn
  Tốt nghiệp đại học và cao học trường đại học y khoa Seoul
  Trường đại học Seoul – bác sĩ y khoa
  Cố vấn thẩm mỹ tại khoa phẫu thuật tạo hình bệnh viện đại học Seoul
  Cựu giáo sư tại trung tâm y tế đại học Sung Kyun Kwan
  Giáo sư thỉnh giảng tại khoa phẫu thuật tạo hình đại học y khoa Seoul
  Hoạt động chuyên ngành
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Lĩnh vực chuyên ngành
  Phẫu thuật mắt/ mũi/ bơm mỡ tự thân / Phẫu thuật chống lão hóa/ Tiêm Botox / Filler
 • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  viện trưởng Kim Yung Jun

  Học vấn
  Tốt nghiệp đại học và cao học trường đại học y khoa Seoul
  Trường đại học Seoul – bác sĩ y khoa
  Cố vấn thẩm mỹ tại khoa thẩm mỹ bệnh viện đại học Seoul
  Giáo sư thỉnh giảng tại khoa phẫu thuật tạo hình đại học y khoa Seoul
  Trưởng khoa nghiên cứu phẫu thuật mặt bệnh viện thẩm mỹ Dream
  Hoạt động chuyên ngành
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình gương mặt
  Lĩnh vực chuyên ngành
  Phẫu thuật khuôn mặt/ mũi/ mắt/ phẫu thuật chỉnh hình mặt/ bơm mỡ tự thân / Filler
 • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  viện trưởng Yu Won Jae

  Học vấn
  Tốt nghiệp trường đại học y khoa Seoul
  Cố vấn thẩm mỹ tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện Sam Sung Seoul
  Nghiên cứu tại bệnh viện Sana Krankenhaus Gerresheim Đức
  Nguyên cứu giáo sư tại đại học y khoa Sungkyun Kwan bệnh viện Sam Sung Seoul
  Hoạt động chuyên ngành
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình gương mặt
  Lĩnh vực chuyên ngành
  Phẫu thuật chỉnh hình mặt/ phẫu thuật mắt/ mũi/ bơm mỡ tự thân/ Tiêm Botox / Filler
 • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  viện trưởng Jung Jae Yeon

  Học vấn
  Tốt nghiệp đại học y khoa SungKyunKwan
  Cố vấn khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện SamSung Seoul
  Nghiên cứu tại Victoriakliniken Thụy Điển
  Nghiên cứu bệnh viện đại học Tokyo
  Nghiên cứu tại bệnh viện đại học y học Nippon
  Nguyên cứu giáo sư tại đại học y khoa Sungkyun Kwan bệnh viện Sam Sung Seoul
  Hoạt động chuyên ngành
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Lĩnh vực chuyên ngành
  Phẫu thuật ngực/ mũi/ phẫu thuật chỉnh hình cơ thể/ bơm mỡ tự thân/ Tiêm Botox / Filler
 • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  viện trưởng Jo Hye In

  Học vấn
  Tốt nghiệp trường đại học y khoa Seoul
  Giáo sư thực giảng bệnh viện đại học Seoul
  Cố vấn tại khoa phẫu thuật tạo hình bệnh viên đại học Seoul
  Tốt nghiệp thạc sĩ y học tại đại học y khoa Seoul
  Hoạt động chuyên ngành
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội chống lão hóa Hàn Quốc
  Lĩnh vực chuyên ngành
  Phẫu thuật mắt/ chỉnh hình gương mặt/ bơm mỡ tự thân, phẫu thuật mũi, phẫu thuật chỉnh hình cơ thể/ Tiêm Botox / Filler
 • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  viện trưởng Yu AnNa

  Học vấn
  Tốt nghiệp trường đại học y khoa Seoul
  Giáo sư thực giảng bệnh viện đại học Seoul
  Cố vấn tại khoa phẫu thuật tạo hình bệnh viên đại học Seoul
  Tốt nghiệp thạc sĩ y học tại đại học y khoa Seoul
  Hoạt động chuyên ngành
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội chống lão hóa Hàn Quốc
  Lĩnh vực chuyên ngành
  Phẫu thuật mắt/ mũi/ chỉnh hình khuôn mặt/ bơm mỡ tự thân/ Tiêm Botox / Filler
 • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  viện trưởng Chue Ik Kyun

  Học vấn
  Tốt nghiệp khoa kỹ thuật trường đại học Seoul
  Tốt nghiệp đại học y khoa trường đại học Cathiolic
  Cố vấn khoa phẫu thuật chỉnh hình bệnh viện Seoul đại học y khoa Catholic
  Giảng viên tại khoa phẫu thuật tạo hình đại học y khoa Catholic
  Hoạt động chuyên ngành
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Lĩnh vực chuyên ngành
  Phẫu thuật mắt/ mũi/ chỉnh hình gương mặt/ bơm mỡ tự thân/ phẫu thuật sẹo
 • Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ

  viện trưởng Hong jin Myong

  Học vấn
  Tốt nghiệp trường đại học y khoa Seoul
  Giáo sư thực giảng bệnh viện đại học Seoul
  Cố vấn tại khoa phẫu thuật tạo hình bệnh viên đại học Seoul
  Tốt nghiệp thạc sĩ y học tại đại học y khoa Seoul
  Trưởng phòng phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện Kukkun Yangjun
  Hoạt động chuyên ngành
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật tạo hình Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình mặt
  Lĩnh vực chuyên ngành
  Phẫu thuật mắt/ mũi/ phẫu thuật chỉnh hình mặt/ Thủ thuật hút mỡ/ Phẫu thuật sẹo
 • Tìm hiểu thêm

  Viện trưởng Park Yang Soo

 • Tìm hiểu thêm

  Viện trưởng Kim Young Joon

 • Tìm hiểu thêm

  Viện trưởng Yoo Won Jae

 • Tìm hiểu thêm

  Viện trưởng Jung Jae Yeon

 • Tìm hiểu thêm

  Viện trưởng Cho Hye-in

 • Tìm hiểu thêm

  Viện trưởng Yu An Na

 • Tìm hiểu thêm

  Viện trưởng Choi Ik Kyun

 • Tìm hiểu thêm

  Viện trưởng Hong Jin Myung