• LANGUAGE
 • 국문
 • 영문
 • 중문
 • 일어
 • 태국
 • 러시아

LOGO 이미지

닫기버튼
Họ tên
Số điện
thoạir
Nội dung
Pass
word
Họ tên
Số điện
thoạir
Nội dung
Viện thẩm mỹ Dream SITEMAP
CLOSE
상단이미지

Dream Doctors

HOME - 드림닥터스

 • Chuyên gia gây mê

  viện trưởng Sin SungYeon

  Học vấn
  Tốt nghiệp trường đại học y khoa Seoul
  Giáo sư thực giảng bệnh viện đại học Seoul
  Cố vấn khoa gây mê bệnh viên đại học Seoul
  Thạc sĩ dược học lâm sàng
  Hoạt động chuyên ngành
  Thành viên chính thức Hiệp hội các bác sĩ gây mê Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội dược lí gây mê Hàn Quốc
  Lĩnh vực chuyên ngành
  Gây mê
 • Chuyên gia gây mê

  viện trưởng Lee Se Hwa

  Học vấn
  Tốt nghiệp trường đại học y khoa GoRyo
  Cố vấn khoa gây mê đại học y khoa GoRyo
  Cựu giảng viên viện y học đại học GoRyo
  Cố vấn gây mê bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Re Jen
  Cố vấn gây mê bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ IWell
  Hoạt động chuyên ngành
  Thành viên chính thức Hiệp hội các bác sĩ gây mê Hàn Quốc
  Thành viên chính thức Hiệp hội dược lí gây mê Hàn Quốc
  Lĩnh vực chuyên ngành
  Gây mê
 • Tìm hiểu thêm

  Viện trưởng Lee Se Hwa

 • Tìm hiểu thêm

  Viện trưởng Shin Seung Yeon